art.
702 FA BACK 2/B

100

81

35

35

0,70

0,23

Have also a look at...

360/SG FA
352/SG FA
1010/SG ILARIA
985 RASTHAUS